Wij zijn geen god over dieren

Dit artikel staat ook op Joop Honderden levende, onschuldige wormen die aan vleeshaken ten toon gesteld worden door kunstenares Yaël Wolfs onder het mom van ‘kunst’. Vorige week werd dit kunstwerk door dierenactivisten vernield, en je zou kunnen stellen dat het kunstwerk geslaagd was, als het dierenleed onder de aandacht brengen tenminste het doel van de kunstenares was. De activisten bevrijdde de wormen, maar deze waren al op sterven na dood. De vlees- en zuivelindustrie, dierenparken, aquaria, de bont- en leerindustrie, kinderboerderijen, dierproeven, stierenvechten, de jacht, de walvisvangst etc. zijn allemaal voorbeelden van ‘activiteiten’ en industrieën waarbij de mens god speelt over het dier. Hij bepaald immers hoe en wanneer het dier sterft en waarom, met welk ander dier het fokt en hoe vaak, en wat voor ras daar uit voort komt. Vaak is het doel hiervan de mens te verschaffen van plezier en vermaak, het dienen van gemakken zoals vlees of het vooruitstreven van de ‘wetenschap’. Hoewel sommige toepassingen

read more Wij zijn geen god over dieren

​Onze feestdagen zijn achterhaald en discriminerend

Het handhaven van wettelijke feestdagen is achterhaald en zinloos. De meesten zogenaamde feesten zijn niets anders dan commerciële, door het kapitalisme gekaapte semi-religieuze dagen. Vraag een willekeurige bezoeker van een woonboulevard op tweede pinksterdag wat hij nou eigenlijk aan het ‘vieren’ is, en de kans is zeer groot dat hij je een ontoereikend antwoord geeft. Het afschaffen van een groot deel van onze officiële feestdagen zou daarom geen probleem moeten zijn, en ruimte en vrijheid moeten bieden. Veel van onze huidige feestdagen zijn verkapte, van oorsprong heidense feestdagen die door het christendom (ten gunste van het versoepelen van de massa bekering) zijn aangenomen en in een Jezus-jasje zijn gegoten. Maar omdat bijvoorbeeld kerst en Pasen zo diep verworteld zitten in onze cultuur, en in de algemene moderne Westerse cultuur wereldwijd, zou je deze eventueel wel kunnen aanhouden. Echter, een Tweede Kerstdag, een Tweede Paasdag en dagen als Hemelvaart en Pinksteren zijn onlogisch en onnodig. Veel niet-christelijke religieuzen in Nederland worden

read more ​Onze feestdagen zijn achterhaald en discriminerend